Mas Dalmau

Vist: 3406

El 25 de gener de 1214, davant el notari Gener, monjo i sotsdiaca, El bisbe Arnau (de Creixell) estableix a Dalmau de Domeny i al seu fill Arnau la meitat del molí­ de la Figuera, a la riera de Domeny, a cens de la meitat d’ingressos nets, per 60 sous bar. d’acapte. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 32.(ref.99)

El 13 d'abril de 1363, a Girona, davant el notari Berenguer Moragues, c.e., Brunissendis, esposa de Ramon Dalmau, de Dorneny, enfranquida per l’abadessa de Sant Daniel, esdevé dona pròpia del bisbe per haver casat al mas Dalmau de Domeny. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 48.(ref.1290)

L'11 de novembre del 1399, a Girona, davant el notari Pere Mut, Narcisa, esposa de Fermí­ Dalmau, de Domeny, reconeix ser dona pròpia del bisbe. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 70.(ref.1471)

Un document datat de l'any 1313 fins a l'any 1427 conté diversos reconeixements de ser homes propis del bisbe fets per habitants dels masos Serra, Dalmau, Oliver, Puig, ca Guàrdia, Gironès, Sastre, Boscà, Rovira, i bordes Calvet i Moyon, tots de Paret Rufí­. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 34.(ref.1548)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)