Mas Clarà

Vist: 3464

Esmentat també com a Mas Puig.

l'1 de febrer de 1335 (1334), davant el notari Pere Massanet, de Girona, Elicsendis, filla de Ramon Pere de Feixes, de Salt, esposa de Pere Puig, de Domeny, es fa dona pròpia del bisbe per raó del seu matrimoni. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 40.(ref.1014)

Un document datat de l'any 1313 fins a l'any 1427 conté diversos reconeixements de ser homes propis del bisbe fets per habitants dels masos Serra, Dalmau, Oliver, Puig, ca Guàrdia, Gironès, Sastre, Boscà, Rovira, i bordes Calvet i Moyon, tots de Paret Rufí­. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 34.(ref.1548)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)