Can Eloi

Vist: 4000

També fou conegut com mas Carnut (S.XIV), Cal Manescal (S.XVIII) i Can Puigvert (S. XIX).

La primera referència és de l'any 1320, en que Pere carnut apareix com a propietari del mas.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)