Can Escolà

Vist: 3387

Abans conegut com a Can Mir

L'origen del mas fou possiblement la venda que Salvador Pou féu a Jaume Mir, de sis vessanes del bosc d'en pou que havia estat part del mas Estrader, i que afrontava a l'est amb Pere Mundet, cirurgià, al sud amb Josep Perantoni, a l'oest amb Josep Cí­vils mitjançant camí­ real a Sant Feliu de Guí­xols i al Nord amb Joan Jubert, manescal, i que dit Mir cabrevà al monestir d'Amer el 1780.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)