Mas Estorga

Vist: 3002

Abans conegut com mas Corberà

Es coneix com a mas Estorga des d'abans de 1367, tot i que a vegades s'escriu Astorga.

A l'any 1329, Guillem de Prat cabrevà al monestir de Cardona una terra que afrontava al nord amb l'Onyar i a migdia amb terra del mas Corberan. Aquesta mateixa terra la cabrevaren el 1409 Mortí­ Prat i el seu fill Pere Prat a l'Almoina. Simultàniament, Nicolau Estorga cabrevà a la mateixa Almoina unes altre terres, part del quintà del mas Estorga.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)