Mas Delounder

Vist: 4000

Antigament s'anomenà Mas Gener i se li uniren el Mas Vinyes i part del mas Carnut.

Amb aquest nom, el mas es troba documentat a l'any 1464 i deriva de "lloar Déu", aquell que lloa Déu sovint. Del mas però es coneix en Vidal gener que n'era propietari a l'any 1320 i en Pere Gener que ho fou a l'any 1409.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)