Torre d'Estrac

Vist: 3220

Torre d'Estrac (Fornells de la Selva)Conegut també com  la Torre.

El nom d'Estrac de la Torre consta com a afrontació en una venda del mas Goy de 1689 i, segons Sambola, tenia una llinda, avui perduda, amb la inscripció "Bartomeu féu la primera obra 1565".

A l'any 1771 hi consta Joan Ribas com a masover i, sembla ser, que tenia 3 vessanes, tot i que en el "Memorial de les cases del segle XVIII", consta amb 38 vessanes i  a l'any 1854, Ameri Garriga, declarà 42 vessanes.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)