Can Ferrando

Vist: 3229

Anomenat abans mas Mateu i Bruguera.

A la llinda de la porta hi te gravada la data de 1693.

A l'any 1590, Francesc Mateu, propietari del mas, declarà tenir dos parells de bous, tres mules i dos vedells.

A l'any 1612, n'era propietari Pere Mateu, casat amb Rafaela Serra de can Serra.

A l'any 1744, apareix per primer cop el cognom, quan Joan Ferrando ven una terra de la seva herència a Narcí­s Massot.

Al'any 1771, segons consta en el "Memorial de les cases de pagès", el mas tenia 68 vessanes.

Aquell mateix any de 1771, consta que Joan Ferrando i Mateu, pagès i abans sastre de Fornells, vengué unes terres de Cassà.

Josep Ferrando es casà amb Victòria Ferrando i Casals i tingueren un fill: Joan Ferrando i Casals, molt a l'any 1809, que s'havia casat a l'any 1789 amb Magdalena Busquets i Simon, de can Busquets, el seu fill, Josep Ferrando i Busquets, es casà a l'any 1833 amb Magdalena Turon, de Sant Salvador de Bianya i tingueren els següents fills: Joan (1835), Magdalena (1840), Esteve (1843), Maria (1845), Narcisa (1847), Clara (1847), Teresa (1854) i  Antònia (1858).

Joan Ferrando i Turon es casà amb Francesca Ventura de Celrà i tingueren quatre fills: Esteve (1866), Concepció (1870), Carles (1876) i Narcí­s (1879). El seu fill Esteve Ferrando i Ventura, es casà a l'any 1897 amb Concepció Morell, es traslladà a Sant Feliu de Guí­xols i vengué el mas a l'any 1909 al comerciant de Santa Eugènia Joan Carreras i Rebugent.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)