Casa nova d'en Ferrando

Vist: 3269

Les terres d'aquest mas foren segregades del Mas Ferrando i consistien, el 1880, en un camp de 20 vessanes i un altre de 3 en el qual s'havia edificat una casa, segons sembla, a l'any 1872. El seu primer propietari fou Joan Ferrando i Turon i Esteve Ferrando i Ventura, el seu fill.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)