Mas Dalmau

Vist: 3581
Mas Dalmau - Cassà de la Selva
Mas Dalmau - Cassà de la Selva

L'actual mas Dalmau era l'antic mas Mosqueroles, en quines terres es trobava un estanyol, dessecat a finals del segle XV i començaments del XVI mitjançant un rec madral que desguassa al riu Gotarra a través d'una mina que passa per sota la riera de Verneda, quina llera discorria antigament paral·lela al Gotarra a una altura superior1.

Un document de l'any 1442, en que fou destruït el mas de Mosqueroles, donà testimoni de l'existència del petit llac. En aquest document, segons un testimoni, es venia tota la possessió del mas així com l'estany a Joan de Seguriolis. Isabel, viuda d'aquell personatge, va vendre la seva possessió a Grau Dalmau segons un document signat en el castell de Cruïlles en el 1477 confirmat en Monells el 29 de maig de 1480. Així comença la història de la família Dalmau. Immediatament es procedí a la dessecació de l'estanyol per l'aprofitament agrícola de les terres inundades. Això es realitzà amb la construcció de un túnel que travessava la Verneda i condueix les aigües fins la riera nova2.

1 Informació facilitada per Ricard Teixidor
2 Generalitat de Catalunya -web de patrimoni

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)