Mas Dalmau

Vist: 1984

En el capbreu que el sagristà major de Girona, Gelabert de Cruïlles, mana fer el mes de novembre de 1322 a tots el pagesos que traballaven les terres que posseïa a la parròquia de Solius, Guillem Dalmau, declara tenir sota el domini del sagristà la totalitat del seu mas Dalmau1.

1 El Castell de la Roca. Les empremtes d'una fortalesa fantasma a Solius, de Francesc Aicart Hereu, Marc Auladell i Agulló i Jordi Vivo Lorca.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)