La Torre Salvana

Vist: 4830
La Torre Salvana (Can Frigola) de Cassà de la Selva
La Torre Salvana (Can Frigola) de Cassà de la Selva

Actualment anomenada també Can Frigola.

Casa pairal de la Branca Familiar "SALVÀ" de Cassà de la Selva.

La Torre Salvana de Cassà es troba ubicada al nucli urbà molt a prop de l'església parroquial. Actualment la casa és anomenada Can Frigola. El dia 25 de gener de 1637 la famí­lia Salvà va vendre la Torre a Montserrat Vall.llovera i Ros, posteriorment la casa fou hostal propietat de l'Ajuntament el qual l'arrendava mitjançant pública subhasta. L'edifici fou adquirit en subhasta el 22 de gener de 1841 pel Sr. Josep Frigola, excepte la Torre, que quedà propietat de l'Ajuntament, que el va habilitar com a presó. Cal destacar-ne la porta dovellada i els balcons d'estil gòtic de la primera planta.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)