Mas Vilallonga

Vist: 4290

Està situat al veïnat de Verneda. En aquest mas hi ha una de les mostres més clares de la importància de l'aigua a les Gavarres. El conjunt combina diversos sitemes de captació, conducció i embassament de l'aigua, en el que destaquen cinc aqüeductes que formen part dels 1,6 quilòmetres del sistema de captació.

Informació extreta de l'hemeroteca del diari "El Punt", 3 de juliol de 2011

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)