Borda Rossa

Vist: 818

El 21 de maig de 1309, es dicta sentència del jutge Berenguer Renall, advocat de Girona, sobre la causa moguda entre Guerau de Masó i el monestir de Sant Daniel per raó de la possessió de la borda Rossa de Canet d'Adri​1.

El 30 de gener de 1310, es signa establiment de la comunitat de Sant Daniel, administrada per l'abadessa Beatriu [de Cabrera], a Bernat Olivar, de Valnera, d'una borda anomenada Rossa, situada a Vainera, a Canet [d'Adri]2.​

El 18 de juliol de 1312, Es signa cessió de Bernat Oliver, de Canet d'Adri, a Bernat Barrau, clergue de Girona, pel monestir de Sant Daniel, de la borda Rossa de Canet d'Adri, pel preu de dos-cents sous barcelonins​3.

El 22 de febrer de 1314, es signa establiment del monestir de Sant Daniel, representat per la seva abadessa Beatriu de Cabrera, a Pere de Masó, de Valnera, de la borda Rossa, situada a Canet d’Adri​4.

1 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 415.
2 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 422.
3 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 447.
4 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 467.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)