Mas Malagelada

Vist: 1197

El 20 de setembre de 1358, Guillem de Malagelada, hereu i propietari del mas Malagelada de Canet d'Adri, capbreva a Agnès de Mata, infermera del monestir de Sant Daniel de Girona, el mas Malagelada i altres terres que té per la infermeria. És home propi de la infermeria per raó de dit mas, del qual té domini directe, amb tots els drets, per un cens d'un parell de polles per Tots Sants, portades al monestir. Paga altres censos per les altres possessions capbrevades​ (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 0917)1.

1 DUGiFonsEspecials (Universitat de Girona, UDG)

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)