Mas Canet

Vist: 870

El 18 d'octubre de 1235, es signa establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Agnès, a Arnau de Canet d'un molí situat a Canet [d'Adri], a la riera de Tornavells1​.

El 7 de novembre de 1255, es dicta sentència del jutge Bernat d'Empúries sobre la causa moguda entre la comunitat de Sant Daniel representada per l'abadessa Berenguera de Palera, i Arnau de Canet pels impagaments d'aquest del cens anual del molí del mas Sobreroca de Canet que té pel monestir i per la retenció de censos i agraris de Canet d'Adri, de Santa Cecília de Montcal i d'Adri que havia de satisfer com a batlle de sac del monestir d'aquests indrets2.

El 25 d'agost de 1363, Francesca, que fou filla de Pere ses Feixes, de Salt, i ara muller de Berenguer Canet, de la parròquia de Sant Vicenç de Canet es fa dona pròpia del monestir de Sant Daniel sota l'abadessa Ermessenda de Trilla per casament en el mas Canet3.

1 Arxiu del Monestir de Sant Daniel, pergamí 104. DUGiFonsEspecials de la Universitat de Girona.
2 Arxiu del Monestir de Sant Daniel, pergamí 172. DUGiFonsEspecials de la Universitat de Girona.
3 Arxiu del Monestir de Sant Daniel, pergamí 944. DUGiFonsEspecials de la Universitat de Girona.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)