Mas Renart

Vist: 3089
Mas Renart d'Aiguaviva. Foto: Gencat. N.Romagós 1986
Mas Renart d'Aiguaviva. Foto: Gencat. N.Romagós 1986

El mas Renart , encara que avui en dia, per davant sigui una casa basilical, en la banda de darrera es pot veure que era un mas a 4 vents (Com Can Corretger i Can Garrofa) i la forma basilical prové d’una restauració posterior a un incendi1.

Edificació rural de l'època d'esplendor d'interessant valor arquitectònic tant per a configuració exterior com per l'estructura i distribució espacial interior. A destacar la façana amb porta amb dovelles de mig punt i les diferents finestres de gust renaixentista, una d'elles en cantonada (actualment una part tapada). Actualment presenta un caire de masia basilical, encara que podem dir que la seva forma originaria era a quatre vents i degut a un incendi es va canviar la coberta. Interiorment destacarem la columna central (a dues alçades) on s'estintola la tirada sobre la jàssera central. Existeix una altra columna al porxo posterior. A la façana lateral existeix finestres amb arquets2.

Per alguna raó els Renart, a principis del S. XVII, varen perdre el mas, el 1627 el darrer hereu, Francesc Renart, consta com a habitant a Tor i com a antic senyor útil i propietari del Mas Renard d’Aiguaviva. Malgrat això un seu germà, casat amb una Gibert d’Aiguaviva i la seva descendència continuaren vivint a Vilablareix, ja com a masovers i el seu fill acabà com a Masover del Mas Ribot de Salt (Actual Casa del Marquès de Camps), és interessant els seu testament d’on es pot veure la seva relació amb la família Mut, ja que alimentà als fills Mut durant un setge i pagà els enterraments dels seus pares1.

1 Xavier Bohigas i Bosch
2 Web del patrimoni de la Generalitat de Catalunya

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)