Mas Viader

Vist: 4104

El 20 d'agost del 1303, davant el notari Besalú Burgués, El bisbe Bernat de Vilamarí­ estableix a Berenguer Oliver, de Corçà, el mas Viader, de la mateixa parròquia per 1.200 sous, d'acapte, a tasca i cens de quatre migeres d'ordi i altres prestacions.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 16, núm. 44/30.(Ref.585)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )