Mas Vidal de la Riera

Vist: 4333

Es esmentat també com a Mas Vidal de la riera.

A l'any 1698, es pacten capí­tols matrimonials entre Maria de Caramany i Caramany amb Josep de Ros i de Villerac. Aquest darrer que heretava els béns de Francesc de Bas que havien confluït en els Ros i Villerac, aportava el Castell de l'Alberc, amb el seu molí­, a Corçà, juntament amb el mas Vidal que tocava les terres de l'Alberg.

A l'inventari post-mortem dels béns de Salvador de Caramany del dia 1 de maig de 1791 pres per Joan Francesc de Caramany. Bonaventura Bou, notari de Girona, hi consta entre d'altres, el mas Vidal de Corçà.

A l'any 1797, consta l'arrendament fet pel procurador de Josep Francesc de Caramany a favor de Jeroni Amat, pagès, masover del mas Vidal de la riera, del terme de Corçà.

A l'any 1816, consta l'arrendament fet per Josep Francesc de Caramany a favor de Miquel Mates i Jaume Alenyà, sogre i gendre, habitants del mas Bosch de Vulpellac, del mas Vidal de la Riera del terme de Corçà.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )