Mas Rufí

Vist: 4261

A l'any 1584, consta una venda a carta de gràcia atorgada per Antic Revallí­, als Rufí­, que per matrimoni entrà al mas Rufí­ de Corçà, a favor d'Antoni Geronés, Als Verges, de ditr lloc, d'una peça de terra situada a la parròquia de Casavells al lloc anomenat Monfollar, pel preu de 10 lliures. (Arxiu Caramany. Pergamí­ C.3, 2587).

A l'any 1585, consta la venda a carta de gràcia atorgada per Anna Elena Rufina, de Corçà, senyora útil i propietària de l'heretat de n'Aleu i d'en Rufí­ de dit lloc, esposa d'Antic Rufí­ i Raurell, a favor de Bartomeu Rostey, pagès de dit lloc, del dret de lluir un tros de terra per 10 lliures. Dit tros de terra que es troba al Puig Montfonellar de Corçà va ser venut a Antoni Vergés, pagès de Corçà. (Arxiu Caramany, Pergamí­ C3, 2588)

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )