Casa Quintana

Vist: 4803

Can Quintana de Colomers és un enorme casal que destaca en el conjunt del poble. L'edifici té planta i dos pisos amb teulada de doble vessant, coronada per una torre rectangular de tres pisos.

La façana principal orientada a ponent destaca per les finestres rectangulars decorades amb testes alades amb relleu. Cal remarcar també les espaioses sales de la planta noble i les dependències de la planta baixa.

Tot i que l'edifici actual és del segle XVII, la família té els orígens a principis del segle XIV i apareix documentada en la documentació particular i en els diversos capbreus i documents que fan referència a l'abadia d'Amer i a Colomers, des de l'any 1321 on surt esmentat Pere Quintana, mort aquest any, casat amb Berenguera, amb dos fills, Pere i Gauzenda.

Al segle XVI, sobretot a partir de matrimonis amb pubilles veïnes, la Casa Quintana amplia les seves possessions. Un altre augment de les seves propietats té lloc amb la desamortització. Els Quintana adquireixen quasi tots els béns de l'abadia d'Amer.

L'any 1973, amb la venda de les propietats per part de Mª Lluïsa Echevarria i Cancio, vídua de Joaquim de Quintana, desapareixen els 700 anys de presència dels Quintana a Colomers.1

1 Informació extreta del llibre "Colomers 2000 anys" de Pere Pau i Cos.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )