Mas Artigas

Vist: 3943

El 4 d'octubre de 1263, davant el notari Guillem Redorta, Guillem d'Abellars i la seva esposa Raimunda venen al bisbe Pere de Castellnou el mas Artigues de la Bisbal per 1.100 sous.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 15, núm. 87.(ref.255)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )