Mas Cassà

Vist: 4050

També anomenat Mas Canyà

L'1 de març del 1375, a La Bisbal, davant el notari Andreu Calmell, Graida, esposa de Pere Aimeric, de la Bisbal, amo del mas Cassà (després mas Canyà) es fa dóna pròpia del bisbe de Girona. Expedició posterior.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 15, núm. 32.(ref.1371)

El 21 de novembre de 1420 a La Bisbal, davant el notari Joan Ballester, Pere Miquel, cavaller de la Bisbal, protesta de que Pere Miró, batlle episcopal del castell, li hagi ocupat el mas Cassà. Deteriorat.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix Calaix 15, núm. 79.(ref.1528)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )