Mas Comas

Vist: 4388

A l'arxiu Caramany, hi ha un dictamen de l'any 1662, referent al dubte plantejat en la revenda del mas Comas de Castell d'Empordà, feta el 9 de gener de 1947, referent a la collita del mas i "Resposta al dubte sobre la venda a carta de gràcia del mas Comas de Castell d'Empordà venut el 28 de maig de 1662".

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )