Mas Ferrer

Vist: 4259

El 7 de març de l'any 1507 a La Bisbal, Bernat Miquel, tintorer de la Bisbal, ven al seu oncle Joan Miquel, domer de la mateixa parròquia, una vinya de tres vessanes situada al mateix lloc, paratge de mas Ferrer, per 15 lliures. Sense cloure.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 15, núm. 4.

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )