Mas Rial

Vist: 4043

El 19 de desembre de 1280, davant el notari Guillem Redorta, Bernat d'Abellars, del mas de Rial, i Maria de Rial, esposa seva, de la Bisbal, venen a Berenguer d'Abellars, germà d'ell, un camp a la Bisbal, a l'indret de Gudan, que tenen pel bisbe per 80 sous. Còpia de 1295.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 15, núm. 58b.(ref.367)

El 8 de desembre de 1282, davant el notari Guillem Redorta, Bernat d'Abellars, de la Bisbal, reconeix a Castelló de Ganga haver-li venut una feixa a la Bisbal, indret de Rial, per 46 sous.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 15, núm. 54.(ref.391)

El 23 de juny de 1283, davant el notari Guillem Redorta, El bisbe Bernat de Vilert reconeix al cavaller Arnau de Peralèn que totes les persones que habiten al mas de Rial, a Abellars, parròquia de la Bisbal, són de dit cavaller. Còpia de 1295.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 15, núm. 58c.(ref.419)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )