Mas Rigau

Vist: 4292

A l'arxiu Caramany, hi ha un pergamí­ de l'any 1590 (C3,2628), en el que consta la venda atorgada per Pere Batlle, prevere, oriünd i habitant del castell de Foixà, tinent del benefici de Sant Pere de l'església del castell de Foixà, a favor d'Hortensi Armengol i d'Isabel d'Armengol i de Prado, de sis mitgeres i una quartera de forment de cens anyal que rep del mas d'en Rigau de Castell d'Empordà per 65 lliures.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )