Mas Amalric

Vist: 3991

El 4 d'abril de 1290, davant el notari Pere de Coll, de la Bisbal, Berenguer Català de Bell-lloc, de la Bisbal, reconeix al bisbe Bernat de Vilert haver comprat a Maimó Saurina el mas Amalric, on ha de fer residencia personal, i promet començar-la en el termini de 15 anys.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 35.(ref.436)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )