Mas Romanyac

Vist: 3588

El mas Romanyach, surt esmentat també com a Mas Farigoles. Està situat al nord-est del terme de Roses, bastit sobre una gran planura formada en una fondalada i les seves terres estaven formades per 178 vessanes de camps per sembrar-hi blat, covada, ordi i altres gramínies pel bestiar i erms per pasturar els ramats1.

L'any 976 el comte Gausfred d'Empúries va fer una important donació al monestir de Santa Maria fins al cim de la muntanya del Pení. Si bé no es pot afirmar amb certesa, es creu que que el mas Romanyach seguí una cronologia semblant a la dels masos Figa i Llobatera, l'orígen del qual es remunta a grans establiments emfitèutics concedits pels monjos a particulars2.

1  "Els masos de Roses", per Joan Rabell i Coll
2  "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )