Mas Rabassers de Baix

Vist: 217

El mas Rabassers de Baix està situat a l'extrem nord del Cap de Creus i el travessa pel mig la línia divisòria que separa els termes de Cadaqués i el Port de la Selva, d'una manera tant precisa i contundent que la cuuina i dues habitacions de llevant s'inscriuen en una població i les cambres de ponent a l'altra, cosa que determinava a quin ajuntament i església s'havien d'inscriure i batejar els nadons. Una fita clavada a la cort dels porcs donava testimoni de la curiosa fracció termenal.

Apareix esmentat en el capbreu de Sant Pere de Rodes de l'any 1420, amb el nom de Rabasser.

L'any 1581 el cellerer de Sant Pere de Rodes l'establí a Llorens Ferrer, pescador de la Selva i habitant de Cadaqués.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)