Mas Duran

Vist: 228

També esmentat com a mas de ses Tretes i mas Serinyana.

Es troba situat sobre un altiplà al repeu del puig Alt Petit, a peu de l'antic camí que menava de Cadaqués al terme monàstic de Sant Baldiri.

A finals del segle XVI el mas ja existia i pertanyia a Narcís Pau, que l'habitava amb la seva dona Caterina, a qui més endavant llegà en testament: "El mas que habita situat al lloc de Sestretas que afronta a orient amb Antonio Riera i amb terres que foren de l'Albert, a occident amb la via pública que va a la capella de Sant Baldiri i a tramuntana amb Joan Bofill Garau, hereter de la Gomea"1.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)