Mas d'en Baltra

Vist: 268

El mas d'en Baltra està situat a peu de l'antic camí de sa Cruïlla, sortida natural de Cadaqués vers la plana de l'Empordà. 

El nom de Bartra apareix citat al capbreu de 1725 "Antonio Puigau Pomés, casat amb Narcisa Pomés, confessen tenir un mas dit d'en Berta de sa Torroella que afronta en terrenys del mas de la Sabolla que ens pertany i que arriba fins a la platja de Sabolla i al mar, a migdia amb una penya de la riera de Canalans i el cortal d'en Gall que pertany a Carlos Prat Verdaguer, també toca amb terres del mas de la Grillera que fou terra de pertinències del mas o cortal d'en Gall, a tramuntana amb la riera que baixa de Sant Sebastià, un mas dit Sansus al dit lloc de Pení que puja per la muntanya de Pení i afronta a la via pública de Cadaqués a Roses i amb la font de Parols".

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)