Mas de la Sala

Vist: 244

El mas de la Sala està situat a quatre quilòmetres de Cadaqués i sobre un replà del vessant oriental del Pení.

Es documenta per primer cop al segle XII, quan pertanyia a Bernat Salzeda, possiblement el mateix titular d'un mas i un molí de farina a Roses.

A partir d'aquest, el mas s'anà transmetent de pares a fills fins a un segle després, quan la pubilla Bernarda Salzeda maridà amb Guillem Sala, matrimoni del qual prové Bernat Sala Salzeda, que l'any 1303 era el batlle del comte d'Empúries a Cadaqués, un càrrec de confiança traslladat al fill Berenguer Sala, coetani del rector Guillem de Bruguera, a qui per donació testamentària i un benefici eclesiàstic s'ha d'atribuir la fuundació de l'hospital de Cadaqués, i també al batlle Sala, que amb les rendes deixades adquirí el primer edifici de la institució de pobres1.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)