Mas Colomer

Vist: 4576

Aquest mas de l'Armentera, conegut avui dia com Can Costal, s'identifica com el que Pere Colomer feu bastir a l'any 1552 i quina famí­lia està documentada a l'Armentera fins a final del segle XVIII. A continuació d'en Pere, apareix com a propietari l'Esteve Colomer que dóna pas al 1605 a Miquel Colomer, que hi figura amb l'ofici de moliner. Posteriorment és la seva ví­dua Clara Colomera que el substitueix en el molí­, per donar pas al seu fill Jeroni Colomer, també moliner a partir de 1620. Fins a finals del segle XVII segueixen la professió en Francesc i en Joan Colomer. A oartir no es coneix cap més dada, únicament que passà a anomenar-se "mas Millet", fins que passa a mans de la famí­lia Reig.

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )