Mas Colom

Vist: 4398

Aquest mas de l'Armentera, actualment conegut com Can Muñoz, era el més proper al fort corrent del riu que abraçava l'Armentera pel nord, anomenat el Fluvianet. Les seves terres eren extenses en direcció a Sant Pere Pescador, tal i com es pot comprovar per la venda de feixes de terra que durant 500 anys fan els Francolom, ja inclosos en el capbreu de 1605.

A l'any 1667 apareix com a propietari Joan Colom i el 1701 en Miquel Colom, tots dos amb càrrec de cònsols a la Universitat.

En aquest mas hi havia un pou que sempre disposava d'aigua, inclús en èpoques de sequera, per això històricament molts veïns anaven a proveir-se d'aigua al pou d'en Colom.

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )