Mas Carbó

Vist: 4786

Conegut també com mas Bonet i cal Deveser

La casa d€™aquest mas es troba situada al camí­ de Saldet.

El primer mas s€™hauria edificat a la primera meitat del segle XVI i el primer propietari registrat és Joan Bonet a l€™any 1552. A l€™any 1605, en el capbreu de Pere Ves conservat a l'Arxiu Històric de Girona, apareix com a propietari Pere Bonet.

El nom del mas Bonet es perd al final del segle XIX i pren el nom del seu masover, que provenia del mas la Devesa, passant a anomenar-se Cal Deveser.

A l'Arxiu Diocesà de Girona es conserven diversos documents que relacionen el cognom Carbó amb el poble de l'Armentera des de molt antic.
Consta que el 5 de març de 1326, Guillem s€™Aragall, beneficiat de l€™Armentera, promet fer el servei de Mateu Carbó, domer d€™Empúries i viceversa.

Informació extreta de:
"Els masos de l'Armentera (Cinc segles d'Història)", de Joan Ramon Inglada i Gimeno
"Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona", de Josep Maria Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )