Mas Caner

Vist: 4187

El mas Caner de l'Armentera, s'ha anomenat també, Mas Anglada, Universitat/Ajuntament i actualment Ajuntament Vell.

El mas Caner és anomenat des de molt antic en els documents de l'Armentera.

La primera persona que es documenta com a propietari és Francesc Caner a l'any 1501, casat amb una pubilla de la famí­lia Espolla, segueix Montserrat Caner a l'any 1520 i envers 1550, el mas queda en mans de la pubilla Catarina Canera. A partir d'aquesta època la zona on s'ubicava el mas es coneix com a l'àrea Canera.

Podria ser que el mas passès als Xatmar, que el cediren a Martirià Anglada vers l'any 1545 en que arribà a l'Armentera per fer de moliner i fabricant de moles.

El seu fill, Joan Anglada, continua la tradició de moliner però fent també de traginer i hostaler, professió que li va costar la ruïna en ser declarat culpable en un procés per inducció a la prostitució a l'any 1608. L'últim personatge que es troba esmentat a l'Armentera d'aquesta famí­lia és en Salvi Anglada a l'any 1674.

La famí­lia Xatmar, una vegada marxa del mas en Joan Anglada, vers 1610, el cedeix a la Universitat, però conservant per a la seva filla Antica, la propietat de les terres i els horts del voltant.

A l'inici de la seva activitat pública, en els baixos hi havia l'escrivania. Per una escala de pedra es pujava a la planta on tenien lloc les tasques municipals. L'edifici també es va utilitzar com escola fins als primers anys del segle XX.

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )