Mas Bordas

Vist: 4230

Mas de l'Armentera que formava part de les propietats de la famí­lia Bordas. El seu propietari podia haver estat Gerald Bordas, pegès a l'inici del segle XVII. Posteriorment passà a mans de la famí­lia Xatmar.

A uns vint metres de la façana hi han les restes d'una font que encara brolla.

A les llindes d'una porta i una finestra s'hi pot llegir la inscripció de l'any 1558, que curiosament en una la lletra "d" de 500, està capgirada per una "b", degut segurament a que els picapedrers dibuixaven el que veien, enlloc d'escriure.

A la planta que s'accedeix per una escala exterior hi ha una porta gòtica de pedra amb una porta que reprodueix la tí­pica roseta

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )