Organització Territori

Parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries

Vist: 252

Santa Maria de Castelló d’Empúries, etimológicament; Castilione (s. IX) i Castilione Impuriarum (s. XII), és una parròquia existent l'any 957, amb església consagrada el 1064. El temple actual, de dimensions catedralícies i distingit amb el títol de basílica el 2006, fou construit el segle XIV; el campanar data del segle XII i la portalada principal i el retaule d’alabastre, del segle XV.

Guarda diverses peces importants dins del museu parroquial i disposa d’un dels millors orgues de la diòcesi. Té dins la demarcació les esglésies de Sant Joan Sescloses (ses Closes o ses Croses, Sancti Iohannes ad ipsa Crosa, 1064), antiga parròquia del municipi de Peralada citada el 877 amb temple consagrat el 1604, l'església que té elements pre-romànics amb façana dels segles XVIII-XIX, va ser unida a Castelló el 1856; la parròquia també té dins els seus límits, la capella de Sant Antoni, coneguda el 14071.

La parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries2.

Veure també: Masos de Castelló d'Empúries; Patrimoni de Castelló d'Empúries

1 Arxiu Diocesà de Girona
2 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)