Prehistòria i història antiga de Sant Martí de Llémena

Portal Gironí
Vist: 3918

S'han trobat força restes arqueològiques en el terme de Sant Martí de Llémena: la cova de Rocafesa fou habitada en època neolítica i a la cova funerària de Boratuna, a prop de Llorà, s'han fet troballes arqueològiques de les primeres edats dels metalls. D'època més recent Miquel Oliva assenyalà a la Barranca l'existència d'una necròpoli baix-imperal, sense precisar més.

A les Serres hi havia un habitat indígena, en la zona muntanyenca a cavall entre les valls del Ter i del Llémena, on han estat recollits superficialment materials arqueològics diversos: ceràmica comuna, grisa emporitana, àmfora de boca plana, àmfora itàlica que permeten suposar l'existència d'un nucli indígena habitat almenys fins a la darreria del segle II a.C. A Llorà, a l'entorn del mas de Ca l'Estrader, a la riba esquerra del riu Llémena, s'hi han recollit fragments abundosos de «tegulae», bocins, alguns amb forma de «dolia», dues peces de molí arcaic de pedra basàltica i un pivot d'àmfora romana1.

Veure També: Cova de Boratuna, Cova de Rocafesa 

1 Girona pas a pas, de Dolors Grau, Lluís Planas i Antònia Vilaplana

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)