Bibliografia

Records de Susqueda abans de la Presa

Vist: 943
Records de Susqueda abans de la Presa, de Pere Masó i Panella. Editat per l'Ajuntament de Susqueda
Records de Susqueda abans de la Presa, de Pere Masó i Panella. Editat per l'Ajuntament de Susqueda

Autor: Pere Masó i Panella

Editor: Ajuntament de Susqueda

ISBN: 9788469781852

Contingut:

Conté un recull de testimonis i vivències de nou persones d’avançada edat que varen viure Susqueda. Es rememora el passat d’un poble que va existir amb records de persones que varen ser forçades a marxar-ne. A més de les transcripcions de les entrevistes fetes a totes elles hi figura un bon nombre de fotografies, dades del municipi i de la presa.

Nota preliminar de l'autor:

"Els records d’un poble, que en bona part ha estat destruït, sempre criden l’atenció. Més si es tracta d’un poble amb característiques com el de Susqueda: el seu aïllament enmig de muntanyes, la seva orografia i grans distàncies, la interessant geologia, l’excés en alguns llocs i al mateix temps falta d’aigua en d’altres, la manca de maquinària i de vehicles, una vida de subsistència, unes persones amb alt nivell d’analfabetisme però amb molta bonhomia, centrades al camp i al bosc i sense tenir a mà uns serveis mínims imprescindibles, tot plegat fa plantejar molts interrogants. Molts més quan es veu o es pensa que tot allò que hi va haver, en un meravellós paisatge, està cobert i destruït en les grans profunditats de l’aigua de l’actual presa. Potser està en els records més íntims de les persones que varen ser forçades a marxar o sofrir-ne greus inconvenients. 

Els molt amables Josep Masmiquel i Collell, Carme Arimany i Rius, Miquel Feixes i Quer, Àngel Ribas i Codina. Arcadi Arimany i Martí, Àngel Solé i Codina, Josep Ma. Casas Soler, Dolors Viñas Rabionet, Josep Ribas i Suy, amb les seves idees molt clares, han fet un lloable esforç per explicar-me molt del que varen veure, viure i sentir. Per la riquesa de continguts que han anat sortint, de les estudiades fotografies que s’hi han fet expressament i per la professionalitat de l’equip de disseny hem cregut interessant fer aquest opuscle. Amb ell es preservarà millor la memòria històrica i ens permetrà reflexionar sobre els nobles valors que hi havia fa anys i que caldrien actualment.

Creiem que resultarà molt pedagògic al llarg dels temps. Serà un model per la recuperació de la memòria històrica d’altres pobles. Cal especificar que és un transcripció, no una còpia, on inclús s’ha respectat la terminologia i l’estil de parla de la personalitat entrevistada. Procurarem que tingui àmplia difusió entre els possibles interessats en el tema. Si es comenta a les escoles, els estudiants tindran més clar com han lluitat molts dels nostres avantpassats i l’esforç que a vegades cal fer per guanyar-se la vida. Com les altres publicacions de promoció del consorci-demarcació-arxiprestat del Ter-Brugent té garantit el seu lloc en centres de
recerca del patrimoni cultural i en el millor context de les tecnologies d’aprenentatge."

Pere Masó i Panella

ÍNDEX:

SALUTACIÓ
PRESENTACIÓ
DADES DEL MUNICIPI DE SUSQUEDA i LA PRESA
CASES DE SUSQUEDA
JOSEP MASMIQUEL i COLLELL
ÀNGEL RIBAS (ca la Selu)
ÀNGEL SOLÉ
ARCADI ARIMANY (La Rovira de la Cellera)
CARME ARIMANY
MIQUEL FEIXES
Entrevista al Sr. JOSEP M. CASAS SOLER
i la Sra. DOLORS VIÑAS RABIONET
LA CONSTRUCCIÓ DE LA PRESA
APUNTS BIBLIOGRÀFICS