Bibliografia

Les Masies d'Aiguaviva

Vist: 5281

Les Masies d'AiguavivaLes Masies d'Aiguaviva
Autors:Josep Collelldemont i Manel Lladó
Editat per l'Ajuntament d'Aiguaviva
Any 2007
205 pàgines

ISBN:9788460641464

Es tracta d'un treball de catalogació periodístic i etnogràfic de les masies del terme municipal d'Aiguaviva del Gironès, amb fotografies i una breu ressenya, gairebé sempre basada en el testimoni oral dels seus estadants.

Tot i que en la majoria dels casos fa una aproximació a la seva història, no aprofunditza sobre cap criteri historiogràfic, més enllà de la memòria de les persones entrevistades.

 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)