Bibliografia

Gil i Tort, Rosa Maria

Vist: 1494

Doctora en Història Contemporània. Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura. Universitat de Girona. Màster en Arxivística. Universitat de Girona.

Tècnica Responsable de Documentació i Activitats de la Fundació Rafael Masó.

Recerca:

Arquitectes i urbanistes segle XX
Municipalisme i arquitectes municipals
Noucentisme, arquitectura i cultura
Arquitectura hospitalària
Beneficència i Assistència social
Història de gènere S. XIX-XX

Publicacions:

GIL TORT, Rosa Maria. L’assistència sanitària. Dels hospitals medievals al parc hospitalari Martí i Julià. Girona. Diputació. 2004
CARRASCAL, Andreu i GIL, Rosa Maria. Los documentos de arquitectura. Que son y como se tratan. Gijón, Editorial Trea. 2008.
DOMÈNECH, Gemma i GIL, Rosa Maria. Un nou model d’arquitectura per una idea de país. Premi Josep Irla, 2009. Barcelona. Fundació Irla, 2010.
GIL TORT, Rosa Maria. Història dels Masó a la seva casa pairal. A Falgàs, ed. Casa Masó, vida i arquitectura noucentista. Barcelona. Triangle. 2012.
Gil TORT, Rosa Maria. La missió dels arquitectes municipals en la funció pública contemporània. L’Avenç. Plecs d’Història Local. Febrer 2014.
Gil TORT, Rosa Maria. Seu central de Correus i Telègrafs. Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties nervioses de la Mancomunitat de Catalunya. Santa Coloma de Gramanet. Remodelació del palau dels Agullana. Girona. Girona. Falgàs, Ed. Masó. Arquitectura Pública durant la Mancomunitat. Girona. Fundació Rafael Masó- Úrsula llibres. 2014.
GIL TORT, Rosa Maria: “Ricard Giralt Casadesus, (1884-1970) un noucentista transversal. Arquitectura, urbanisme i municipi a la Catalunya del segle XX.” Annals de
L’Institut d’Estudis Empordanesos. Vol. 46. 2015.( P. 447-470.)
GIL TORT, Rosa Maria “Cafè i cultura per arreglar el món. Els espais de sociabilitat a les comarques gironines: Casinos, ateneus i societats” a pp. 491-526 a DUCH, Montserrat, Arnabat, Ramon i Ferré, Xavier (eds) Sociabilitats a la Catalunya contemporània. Temps i espais en conflicte..Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015.
GIL TORT, Rosa Maria. “L’Hospital de Sant Caterina, un model de servei entre el barroc i l’actualitat”. a AADD Antic Hospital de Santa Caterina. 350 anys d’esperit de servei. Girona, Diputació, 2016. pp. 28-53. ISBN 978-84-15808-42-8.
DOMÈNECH, Gemma i GIL TORT, Rosa Maria. “De l’Exclaustració als nous usos. La mèmoria de sis convents gironins” Ponència presentada al V Congrés d’Història de Girona. Monestirs i convents a Girona. publicada a Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. 2016. (En premsa)

Informació extreta de Universitat de Barcelona 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)