Bibliografia

Marcó i Masferrer, Xavier

Vist: 1582

Xavier Marcó MasferrerXavier Marcó i Masferrer

(Anglès, 1981) és llicenciat en Història per la Universitat de Girona el 2004. Fins el març de 2006, fou becari de col·laboració en el projecte titulat Prosopografia d'una petita ciutat medieval i el seu entorn rural: Sant Feliu de Guíxols i la vall d'Aro a la segona meitat del s. XIV, del professor Pere Orti Gost (Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària, 5a edició, categoria de joves investigadors, 2005).

Entre el 2006 i el 2009 ha estat becari predoctoral (FI) de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Centre de Recerca d'Història Rural de la Universitat de Girona. L'any 2007 ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats a la UdG amb el Treball de Recerca Homes, dones i masos de la vall d'Aro a la segona meitat del segle XV. Aproximació prosopogràfica a una comunitat rural en temps de guerra i de revolta. Actualment treballa en la seva tesi doctoral, dirigida pel Dr. Pere Orti, sobre la comunitat rural de la vall d'Aro al llarg del s. XV.

Línies de recerca:

Les comunitats rurals i la pagesia de remença al nord-est de Catalunya; el crèdit privat a les comunitats rurals.

Informació extreta del web de la Universitat de Girona

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)