Bibliografia

Garcia i Orallo, Ricard

Vist: 1444

Ricard García OralloRicard Garcia Orallo

(1968),Professor associat de la facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Filosofia i Lletres (Geografia i Història) per la Universitat de Girona (1997), Certificat-Dipoloma d'Estudis Avançats. Departament de Geografia, Història i Història de l'Art (Programa de Doctorat Història i Història de l'Art), 2004. Doctor en Història per la Universitat de Girona (2009). Tesi doctoral: Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX, dirigida per la Dra. Rosa Congost Colomer.

Línies de recerca:

Fiscalitat rural durant els segles XIX i XX. Crèdit agrari, conjuntura econòmica i endeutament pagès en els segles XIX i XX. Transformacions econòmiques i socials del camp català durant la Restauració. Mercats informals de capital, treball i terra durant la segona meitat del segle XIX i primera del XX.

Informació extreta del web de la Universitat de Barcelona

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )