Troben una altra sitja de grans dimensions al poblat ibèric de Sant Sebastià.

Vist: 3940

S'hi ha trobat una moneda del segle II aC i algunes peces senceres de ceràmica.

Calella de Palafrugell. Una sitja de 3,5 metres de profunditat ha estat excav bgcolor="#Ces al jaciment del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, a Calella de Palafrugell. Aquesta troballa reforça un dels fets característics d'aquest assentament dels segles IV al II aC, com són les sitges (cavitats obertes al terra per emmagatzemar cereals) de dimensions superiors al que és habitual. En les anteriors campanyes ja n'havien desenterrat de similars i fins i tot de més grans. Fins ara s'han estudiat un total de 24 sitges. «És un cas excepcional a Catalunya», va comentar ahir el director dels treballs, l'arqueòleg Toni Rojas. Per explicar aquest fet, Rojas té la hipòtesi que els habitants del poblat, de dimensions limitades, es veien obligats a aprofitar l'espai al màxim. Entre el material trobat hi ha una moneda procedent d'Empúries, del segle II aC, i abundant ceràmica, majoritàriament feta allà mateix. Algunes d'aquestes peces s'han trobat senceres. La primera fase de les excavacions, gestionades per la UdG, s'acaba divendres. Al setembre es farà la segona part dels treballs, que se centraran a les cases del poblat. / R. ESTEBAN

Publicada a "El Punt" el dia 23 de juliol de 2003

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)