Les excavacions a Montsoriu revelen les grans dimensions del fossat del castell

Vist: 4304

Excavacions a Monsoriu (Foto Diari de Girona)Les excavacions arqueològiques al castell de Montsoriu han posat al descobert les grans dimensions del fossat nord que protegia l'accés al castell. Els arqueòlegs han tret a la llum un fossat de prop de 40 metres lineals, que encercla la part nord del castell, amb una amplada mitjana de 4 metres i una fondària de 4 a 5 metres, totalment excavat en la roca.

La construcció d'aquesta estructura defensiva imponent s'ha de situar en el context de la gran ampliació del castell a finals del segle XII, segons Jordi Tura, director del Museu Etnològic del Montseny. La construcció del fossat va deixar configurat un gran recinte tancat que ocupava tota la part superior del turó de Montsoriu.

Estudiants universitaris

La campanya d'excavacions d'enguany s'ha dut a terme els mesos de juliol i setembre. Durant el juliol, s'hi va fer un camp de treball amb la participació de 25 joves d'arreu del món i, ara, al setembre, 15 estudiants d'arqueologia de diferents universitats de Catalunya, entre elles la UdG, han treballat dirigits pel grup d'arqueòlegs del Museu Etnològic del Montseny.

A la campanya hi ha participat el professor d'arqueologia Stuart Prior (Universitat de Bristol), considerat un dels millors especialistes en l'estudi dels castells i fortificacions medievals d'Anglaterra. Durant la seva estada s'ha preparat un projecte d'intercanvi, per als propers anys, en recerca entre el Museu Etnològic del Montseny i l'equip del professor Stuart Prior, que dirigeix la intervenció al castell de Berkeley, prop de la ciutat de Bristol.

Els treballs arqueològics han permès documentar la seqüència interior del fossat, fins al nivell de la roca. Així, s'ha excavat un gran nivell de reompliment corresponent a la primera meitat del segle XIV, on han aparegut de d'objectes metàl·lics (puntes de sageta, claus, panys, sivelles...), fins a nombroses restes com ara fragments d'objectes de vidre.

Aquest conjunt permetrà aprofundir en el coneixement de les formes de vida dels habitants del castell de Montsoriu.

El castell de Monstoriu, de prop de 650 metres de perímetre emmurallat, és el castell més importat de Catalunya d'estil gòtic. L'originari es va construir a finals del segle X, i d'aquella època encara se'n conserva la gran torre de l'Homenatge. Al llarg dels segles la fortificació va anar evolucionant i és en el segle XIV, quan es va configurar com al veritable castell-palau, obra de Bernat II de Cabrera.

Al llarg d'aquests darrers anys i de manera coordinada amb el Patronat del Castell de Montsoriu i el Consell Comarcal de La Selva, propietari del monument, s'ha portat a terme l'excavació de la major part d'àmbits del Recinte Sobirà, el Pati d'Armes i el Recinte Jussà de la fortalesa.

Publicada al diari "Diari de Girona ", 27 de setembre de 2015 - DDG - Girona 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)