El claustre de Sant Daniel es restaura de cara al mil·lenari

Vist: 5731

Restauració del Monestir de Sant DanielTot i que les obres es podrien enllestir a la tardor, es preveu que la restauració acabarà completament a principi del 2013, any en què es preveu encetar un seguit de celebracions.

Fa uns anys que les obres distorsionen la pau que sol viure's en el si de la comunitat de monges benedictines de Sant Daniel. És el preu que han de pagar, i ho saben, per lluir el ric patrimoni que tan bé han sabut conservar en els prop de mil anys de vida d'aquest monestir gironí, l'únic femení de tot Catalunya on la vida monàstica s'ha mantingut de manera gairebé permanent durant tots aquests segles. Després de les reformes fetes a la façana i la posada en marxa d'una residència adjacent per a estudiants universitàries i una petita hostatgeria, des del març passat els paletes estan treballant per recuperar l'esplendor del majestuós claustre, maltractat pel pas del temps i la humitat, al qual s'intentarà restituir al màxim l'aspecte original, sobretot pel que fa als elements romànics i gòtics.

Si bé els paletes calculen que acabaran la consolidació estructural i la recuperació de volums de pedra cap a la tardor, Maria Assumpció Piferrer, priora administradora del monestir que coordina aquesta comunitat formada per una dotzena de germanes, calcula que no serà fins a principi del 2013 que el claustre estarà totalment restaurat i, per tant, digne per mostrar-se en públic. És tanta la il·lusió que tenen perquè així sigui que tenen previst fer un seguit de celebracions que podrien començar al juny del proper any i continuar fins a la data commemorativa del 16 de juny de 1015, any en què un pergamí fundacional conservat al mateix monestir assenyala la compra del terreny per construir-hi el monestir de Sant Daniel. Concerts de música, exposicions i els consegüents actes institucionals amb la participació política, civil i religiosa, són alguns dels actes que està preparant una comissió especial.

Renovació de la imatge

Entre altres elements que també se sumaran a intentar promocionar millor aquest patrimoni únic serà la renovació de la imatge, principalment a través d'una millora del web i uns nous logotips que està dissenyant l'empresa AMR Publicitat i que, segons va avançar Maria Assumpció Piferrer, en sortirà destacada la M del mil·lenari i la palma de Sant Daniel.

Publicada al diari "El PuntAvui",22 d'agost de 2012 - jordi Camps i Linell - Girona

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)