Article de Pau Lanao a "El Punt" sobre el casal dels Cartellà

Vist: 726

La casa número 27 del carrer de la Força és un casal amb una història que segons Josep Calzada es pot remuntar als temps dels romans, als segles II o III després de Crist, però Jaume Marquès remarca que l'habitatge va adquirir la categoria de Palau després que l'any 1471 va passar a ser propietat del llinatge dels Cartellà, procedents de Maçanet de la Selva. Aquesta nissaga va annexionar per adquisicions posteriors la casa dels Aniversaris de la Catedral i la de la família Güell. Els Cartellà van estar a la Força entre el 1471 i el 1732, any en que la visita del canonge Sulpici Pontiac, va canviar el destí de l'edifici, ja que el palau va entrar en l'òrbita dels pares caputxins, que el 23 de juny de 1733 van signar contracte de compra de l'edifici, i el 1753 es van aprovar els plànols de reforma. El 1774 va quedar enllestida l'obra del convent, el 1833 es va produir l'exclaustració de la comunitat composta de 33 religiosos. El 1841 s'hi va inaugurar el nou institut de segona ensenyança, conegut com a Col·legi d'Humanitats que va funcionar com a centre educatiu fins que el gener de 1967 l'Ajuntament va demanar a l'Estat la cessió gratuïta de l'edifici per convertir-lo en Museu d'Història de la Ciutat. El 28 de febrer del 1973, el Ministeri de Ciència i Educació el va traspassar al Ministeri d'Hisenda i el 9 de maig de 1974 el va cedir de manera gratuïta a l'Ajuntament de Girona, que hi va instal·lar provisionalment l'Escola Municipal de Belles Arts, fins que a partir de l 1979 es va convertir definitivament en Museu de la Ciutat i Arxiu Municipal.

Informació extreta de "Edificis de Girona. El Punt" - Article de Pau Lanao

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)