Mas Illa

Vist: 649
Can Illa de Serinyà. Foto Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Can Illa de Serinyà. Foto Consell Comarcal del Pla de l'Estany

El mas Illa o can Illa, es troba situat al veínat del Baió de Serinyà.

Existeixen referències documentals ja des del segle X d'un assentament anomenat "Ipsa Isola" (978) i "Isula" (979). El topònim faria referència a l'indret on s'ubica la casa, una fondalada la vora d'un meandre del riu Set, que potser hauria conformat una illa en l'època de la primera població. En altres documents posteriors (dels anys 1182, 1184 i 1197) apareixen així mateix signants amb l'apelatiu "Illa". Se sap també que fins l'any 1258 Berenguer de Collfort havia percebut drets dominicals del mas Illa de Serinyà, i que van ser posteriorment venuts a Bernat Prat de Besalú1.

La casa pairal és de grans dimensions, amb dues masoveries i capella.consta de tres plantes i golfes tancades, tres crugies, i coberta a dues aigües. Te una gran terrassa a la primera planta sobre tres espais coberts amb voltes a mena de porxada. La major part de les obertures són llindades amb pedra, o de llinda arquejada. A la segona planta de la façana sud destaca la galeria central d'arquets de mig punt amb pilars motllurats. A la façana principal es troben restes d'esgrafiats de motius geomètrics. L'interior és interessant per la diversitat decorativa de les diferents estances, entre les quals destaca la gran sala principal, ubicada a la crugia central. Adossada a una de les masoveries, hi ha la capella dedicada a la Divina Pastora, un petita construcció de pedra, amb absis semicircular, volta de llunetes, i porta llindada amb la data 1772 inscrita.

L'apariència actual data d'una remodelació feta al segle XVIII, com indica la data gravada de 1790 gravada a la porta i una balconada. En 1811es van dur a terme altres reformes posteriors1.

Edificació protegida (BCIL)1.

1 Generalitat de Catalunya. Web de patrimoni.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)